Welke gevolgen indien men niet isoleert.

Sinds 2015 kan een woning bij een woningonderzoek 15 strafpunten krijgen als niet voldaan is aan deze norm.

Een woningonderzoek gebeurt meestal op vraag van de huurder of een derde partij, zoals het OCMW of sociaal verhuurkantoor. Vanaf 2020 wordt elke woning zonder voldoende dakisolatie meteen als ongeschikt beschouwd bij een eventuele woningonderzoek. Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet, krijgt elk appartement, ook als dat niet onder het dak ligt, evenveel strafpunten.

Wanneer een woning als ongeschikt wordt bestempeld, betekent dat nog niet dat het pand meteen ontruimd moet worden. De huurder mag er nog wel blijven wonen, maar na afloop van het huurcontract mag de woning zonder de nodige ingrepen niet langer op de markt worden aangeboden.

De nieuwe regelgeving over dakisolatie is iets waarmee in eerste instantie eigenaars-verhuurders rekening zullen moeten houden. De dakisolatienorm geldt weliswaar voor alle woningen, maar eigenaars-bewoners kunnen onder de radar verdwijnen. Als er geen onderzoek wordt aangevraagd, kan een pand ook niet onbewoonbaar worden verklaard.

Als bewoner-eigenaar moet U zich wel bewust maken dat slechte isolatie een belangrijke meerkost is in uw energie verbruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *