Norm 2020?

Vanaf 2020 geldt een strikte dakisolatienorm voor woningen. De minimale dakisolatienorm moet dan een R-waarde van minimaal 0.75m²K/W hebben, wat neerkomt op een isolerend materiaal met een dikte van 3 tot 4 centimeter. De dakisolatienorm is van toepassing op alle zelfstandige woningen die voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Nieuwbouwwoningen (aangesloten voor […]

Welke gevolgen indien men niet isoleert.

Sinds 2015 kan een woning bij een woningonderzoek 15 strafpunten krijgen als niet voldaan is aan deze norm. Een woningonderzoek gebeurt meestal op vraag van de huurder of een derde partij, zoals het OCMW of sociaal verhuurkantoor. Vanaf 2020 wordt elke woning zonder voldoende dakisolatie meteen als ongeschikt beschouwd bij een eventuele woningonderzoek. Als het […]

Prijs van de isolatie stijgt!

Vanaf begin april worden alle fabrikanten van isolatie geconfronteerd met leverings- en capaciteitsproblemen van de belangrijkste grondstof voor de productie van PIR/PUR-isolatieplaten, namelijk MDI (isocyanaat). De MDI-leveranciers, voornamelijk grote petrochemische bedrijven, hebben moeilijkheden met ongeplande shut downs van hun productie installaties, dit in combinatie met onderhoudswerkzaamheden, vertragingen in de bouw van enkele grote fabrieken en […]