Blog over daken!

De isolatie prijzen blijven stijgen!

Door schaarste van de chemische stof MDI (Methyleendifenyldi-isocyanaat), het hoofdbestanddeel in de PIR/PUR-isolatieplaten zijn de isolatie prijzen fors aan het stijgen. Vanaf November 2020 werden alle fabrikanten van isolatie geconfronteerd...